Q.1
„A történelem sok részlete vitatható, de van egy dolog, amit Magyarországon nem szeretnénk vitatni. Magyarország a Szovjetunió és a vörös hadsereg segítségével szabadult meg a fasizmustól 60 évvel ezelőtt. Ezért köszönettel és hálával fog tartozni mindig. Sohasem fogjuk megengedni, hogy ez a kérdés kisstílű viták tárgya legyen.”

Q.2
"Brüsszel tehát nem Moszkva, még ha a Varsói Szerződésből és a KGST-ből épp csak szűk két évtizede szabadult nemzetként érzékeny fülünk is van az ehhez hasonló tetszetős áthallásokra."

Q.3
"Vannak kisebbségeink, fontosak is ők, fontosak a kulturális sokszínűség szempontjából, gazdagítják Magyarországot, legyen szó a román, a német, a szlovák vagy éppen a zsidó kisebbségről, akik Magyarországon élnek, nem is akarom mind a tízegynéhányat fölsorolni, õk fontosak számunkra"

Q.4
"Az Egyesült Államok a szövetségesünk, a barátunk. De ez a barátság nem jelentheti egyik vagy másik kormány szolgai, alázatos követését. Ez a magatartás egyébként sem a barátokra jellemző. Nem szentségtörés vagy árulás egyet nem érteni valamilyen kérdésben barátaink álláspontjával, és nem fontos, hogy ők ezt az egyet nem értést kulturáltan tudomásul veszik, vagy brutális nyomásgyakorlásba kezdenek. Mert előfordulhat, hogy a befolyásos Amerika és a közepes méretű európai Magyarország vitájában nekünk van igazunk. Nagyjából úgy, ahogy ez az utóbbi időben Oroszországgal kapcsolatban megtörtént. Cselekedetünk mércéje ugyanis nem Washington vagy Brüsszel, hanem az általunk felismert és képviselt nemzeti érdek."

Q.5
"A magyar kormány puccsot hajt végre a magyar parlament ellen. A magyar kormány puccsot hajt végre a saját népe ellen. Tíz évre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal a XXI. századot és a magyar nép, a teljes Kárpát-medencei életét döntően meghatározó kérdésben: az energia kérdésében. Úgy, hogy arról mi semmit nem tudunk."

Q.6
"A rossz megoldás az a megoldás, amelyik nem azt a célt hozza, amit szeretnénk. Az a megoldás, ami a külföldiek magyarországi munkavállalását erősíti, az a megoldás, amelyik a tulajdonosoknak a profitját növeli, és mindezt az adófizetők pénzéből, sőt a nyugdíjasok pénzéből, szerintem ez egy rossz megoldás, sőt mondhatnám, hogy ez egy felelőtlen megoldás."

Q.7
"Kérem, gondolja át még egyszer, szabad-e Magyarország energetikai jövőjét ahhoz az Oroszországhoz kötni, amely külpolitikai céljai elérése érdekében nem csupán a gazdasági nyomásgyakorlástól, hanem a katonai erő alkalmazásától sem riad vissza."

Q.8
"Magyarország egy felértékelődő, közép-európai régióban találhatja meg a gazdasági és politikai számításait. Nem egy közép-európai külön utas, oroszbarát, magát az orosz érdekek alá rendelő vonalvezetés szolgálja az érdekét. Utóbbi sokkal kevesebb esélyt kínál, mint egy felértékelődő régióhoz való csatlakozás."

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal